• Matematik eğitimi ve öğretimi
 • Sınav kaygısı
 • Sosyal ve Duygusal Öğrenme-Pozitif Psikoloji
 • Eğitim Psikolojisi, (Öğrenme ve Gelişim Psikolojisi)
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme- Eğitim İstatistiği
 • Nitel Araştırma Yöntemleri Temel Çalışma Alanları
 • Eğitimde program geliştirme.
 • Disiplinler arası (çok disiplinli) yaklaşımlarla hazırlanmış eğitim programları tasarımı. Duygusal zeka/sosyal duygusal öğrenme eğitim programı tasarımı.
 • Eğitimde program değerlendirme.
 • Zeka, yetenek ve öğrenme. Duygusal zeka.
 • Alternatif eğitim ve okul modelleri.
 • Gelecek (ilerici) eğitim modelleri. Kişiselleştirilmiş Öğrenme anlayışı.