Kocaeli Üniversitesi matematik bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversiteden 2018 yılında eğitim bilimleri bölümünden yüksek lisans derecesine sahip oldu. Yüksek lisans çalışmaları sırasında eğitim bilimleri çatısı altında eğitimde program geliştirme, öğrenme psikolojisinde zekâ ve yetenek konuları ile birlikte çok disiplinli eğitim programları üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çerçevede disiplinler arası öğretim yöntemiyle hazırlanmış eğitim programları üzerinde, matematik ve fizik dersleri bağlamında, yüksek lisans tezimi tamamladı. Aynı süreçte ortaöğretim kademesinde çeşitli özel kurumlarda matematik öğretmenliği ve eğitim uzmanlığı görevlerine başlamakla birlikte çağdaş drama eğitimi aldı.
Yüksek akademik eğitimine eğitim bilimleri alanında adım attığı yılından itibaren asıl gaye olarak “insan”ı anlama girişimlerini amaç edinmiştir. Geçen zamanla birlikte insan canlısını natür ve nurtür ikililiğinde anlamaya çalışma merakıyla birlikte, insanı sadece madde ve manadan ibaret gören, bölen ve parçalayan, biyo-psiko-sosyal organizma olduğu görüşünün aksine, manevi yönüyle birleştiren somato-psikospititüel bir canlı olduğu görüşüne yakın olarak merak ve çalışmaları devam etmektedir. Bu durum eğitim psikolojisi bağlamında psikoloji çalışmalarına ışık tutmuştur.
Pozitif bilimlerin okullar üzerindeki etkisinin yüksek olması, günümüz eğitiminde çeşitli çıkmazlara ve paradigma körlüklerine sebep olduğunu alan yazın destekli olarak görebilmiş olmasından kaynaklı insan duyguları üzerine yönelik araştırmalar yapmasına sebep olmuştur. Bu durum “Sosyal ve Duygusal Öğrenme” kavramı üzerinde çalışmalarını şekillendirdi. Bu çerçevede pozitif psikoloji, ortaöğretim seviyesinde sosyal duygusal öğrenme, ergenlerde duygusal zekâ ve geliştirilmesi gibi alanlarda akademik ve uygulamalı çalışmalarına devam etmektedir.
Mevcut durumda özel bir ortaöğretim kurumunda akademik danışmanlık ve matematik öğretmenliği yapmakta olup Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında doktora eğitimini sürdürmektedir.
Tasarım beceri atölyeleri-projeler-ekstra eğitim programları tasarımları ve uygulanması, sosyal ve duygusal öğrenme yeterlikleri hakkında danışmanlık, rehberlik hizmetleri ve çeşitli eğitim/akademik danışmanlık hizmetleri gibi konularda meslek hayatına devam etmektedir..
İnsan biyografileri-yaşanmışlıkları ve tasavvuf, meslek hayatı dışında ilgilendiği konular arasındadır.