ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ GÖZÜNDEN SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA

Bu araştırmada Sosyal ve Duygusal Öğrenme (SDÖ)  kavramına dair ortaöğretim kademesinde görev yapan öğretmenlerin gözünden çeşitli anlamların oluşturulması ve bu kavram hakkında farkındalıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir araştırma olup, fenomenoloji deseniyle yürütülmüştür. Araştırmaya ortaöğretim kademesinde görev yapan çeşitli farklı branşlara sahip, Marmara bölgesinden 17 öğretmen katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ve geçerliliği sağlanmış veri toplama aracı ile Sosyal Duygusal Öğrenme kavramına dair sorular katılımcılara yöneltilmiştir. Bu çerçevede Sosyal Duygusal Öğrenme kavramıyla ilgili katılımcıların bilgi ve farkındalığına bakılmış olup, ortaöğretim kademesinde uygulanma durumlarıyla ilgili görüşler alınmıştır. Ayrıca Sosyal Duygusal Öğrenmenin önemi ve mevcut öğrencilerde ve eğitim ortamlarında bulunup bulunmama durumları tartışılmıştır. Katılımcıların 5’i ile birebir yarı yapılandırılmış görüşme ve diğer 12 katılımcıyla iki farklı odak grup görüşmeleri gerçekleştirilerek araştırmanın verilerine ulaşılmıştır. Araştırma bulgularında; katılımcı öğretmenlerin birçoğunun Sosyal Duygusal Öğrenme konusunda bilgi ve farkındalığı olmadığı, Sosyal Duygusal Öğrenme kavramının ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler bağlamında önemli ve kazandırılması gereken bir kavram olduğu; okullarda kazandırılması gerekliliği ve mevcut durumda lise öğrencilerinde eksik olduğu durumları belirtilmiştir. Ayrıca SDÖ becerilerinin ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere öğretilmesi sürecinde hangi gerekliliklere sahip olunması durumlarıyla birlikte, eğitim ortamlarında neler yapılabileceğine dair bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre SDÖ becerilerinin ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere öğretilebilecek beceriler olduğu görüşlerine ulaşılmış ve bu çerçevede öneriler oluşturulmuştur.

Cihan Kılıç & Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Bavlı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ GÖZÜNDEN SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMAİndir

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.