MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2023 EĞİTİM VİZYON BELGESİNDE BELİRTİLEN BECERİ ATÖLYELERİ KAPSAMINDA NANO TEKNOLOJİ ATÖLYESİ PİLOT UYGULAMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZET
Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında “2023 Eğitim Vizyon Belgesi” ismiyle kamuoyuna duyurulan orta vadeli eylem planındaki tasarım beceri atölyelerine dair öneri getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bir kimya öğretmeni tarafından geliştirilen nano teknoloji atölye eğitim programı araştırmanın konusu olarak seçilmiştir. Geliştirilen atölye eğitim programı Kocaeli ilinde bir özel okulda 9. ve 10. sınıfta öğrenimine devam eden 10 öğrenci ile 8 hafta boyunca yürütülmüştür. Atölyenin sonunda program değerlendirme ilkeleri göz önünde bulundurularak karma yöntem araştırma deseni kullanılarak değerlendirme çalışması yapılmıştır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak döküman incelemesi, öğrenci odak grup görüşmesi, öğretmen görüşmesi, öğrenci başarı testi şeklinde kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda nano teknoloji atölyesinin geliştirilmesi, uygulanması, kazanımları ve diğer okullarda kullanım alanları ile ilgili atölye öğretmeninden; atölyenin verimliliği ve kazanımları ile ilgili öğrencilerden görüşler elde edilmiş; başarı testi aracılığıyla da öğrenci başarısındaki değişim ölçülmüştür. Ayrıca bir program geliştirme uzmanı ve bir kimya alan uzmanı ile nano teknoloji atölye programının tasarlanma aşamasının değerlendirmesi yapılmıştır. Sonuç olarak nano teknoloji atölyesinin verimli ve faydalı bir atölye olduğu, öğrencilerin ilgisini çektiği ve diğer okullarda uygulanabileceğine dair görüşler elde edilmiştir. Ayrıca atölye uygulayıcısına ve yöneticilere bilgi vermek amaçlı atölyenin eksiklikleri ile ilgili elde edilen sonuçlar paylaşılmıştır. 2023 Vizyon Belgesi içeriğinde bulunan tasarım beceri atölyelerine yönelik çeşitli önerilerde çalışmada belirtilmiştir.
Anahtar kelimeler: Nano teknoloji eğitimi, tasarım beceri atölyeleri, program değerlendirme, 2023 Eğitim Vizyonu.

                                           Cihan Kılıç & Ayşegül Bayrak& Doç Dr. Banu Yücel Toy

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.