Cihan Kılıç

Eğitim Bilimci

About Me

Eğitim Bilimci Olarak


Eğitim bilimleri alanına adım attığı günlerden itibaren asıl gaye olarak “insan”ı anlama girişimlerini amaç edinmiştir. Yüksek akademik eğitimine eğitim bilimleri alanında adım attığı günlerden itibaren asıl gaye olarak “insan”ı anlama girişimlerini amaç edinmiştir. Geçen zamanla birlikte insan canlısını natür ve nurtür ikililiğinde anlamaya çalışma merakıyla birlikte, insanı sadece madde ve manadan ibaret gören, bölen ve parçalayan, biyo-psiko-sosyal organizma olduğu görüşünün aksine, manevi yönüyle birleştiren somato-psikospititüel bir canlı olduğu görüşüne yakın olarak merak ve çalışmaları devam etmektedir. Bu durum eğitim psikolojisi bağlamında psikoloji çalışmalarına ışık tutmuştur. İnsanı sadece madde ve manadan ibaret gören, bölen ve parçalayan, biyo-psiko-sosyal organizma olduğu görüşünün aksine, manevi yönüyle birleştiren somato-psikospititüel bir canlı olduğu görüşüne yakın olarak merak ve çalışmaları devam etmektedir. Bu durum eğitim psikolojisi bağlamında psikoloji çalışmalarına ışık tutmuştur

İnsanın potansiyelini fark etmesi ve kullanmasının sonucunda yaşamdan duyduğu haz olarak tanımlanan, Aristotales’in öne sürdüğü “Eudoemonia” kavramını hatırlamak her daim yerinde olacaktır. Bir bireyin kendini tanıması, ilgi duyduğu ya da duymadığı alanları keşfetmesi, potansiyelini zorlayıcı içsel yolculuklar için yolda olması Aristotales’in de öne sürdüğü şekliyle haz ve hatta uzun vadede mutluluk yordayıcısıdır.